Dịch vụ bảo trì website với cam kết chất lượng

Xem chi tiết tại https://codetot.vn/bao-tri-website/

Gói Bảo trì Cơ bản (P1)

Hỗ trợ SMTP Amazon báo liên hệ, đơn hàng mới. Backup hàng tuần. Tối ưu ảnh không giới hạn. 2 giờ/tháng hỗ trợ code.

Gói Bảo trì Phổ thông (P2)

Hỗ trợ SMTP Amazon báo liên hệ, đơn hàng mới. Backup hàng tuần. Tối ưu ảnh không giới hạn. 4 giờ/tháng hỗ trợ code.

Gói Bảo trì Cao cấp (P3)

Hỗ trợ SMTP Amazon báo liên hệ, đơn hàng mới. Backup hàng tuần. Tối ưu ảnh không giới hạn. 6 giờ/tháng hỗ trợ code.

Gói Bảo trì CTY-1

Hỗ trợ SMTP Amazon báo liên hệ, đơn hàng mới. Backup hàng tuần. Tối ưu ảnh không giới hạn. 8 giờ/tháng hỗ trợ code.

Gói Bảo trì CTY-2

Hỗ trợ SMTP Amazon báo liên hệ, đơn hàng mới. Backup hàng tuần. Tối ưu ảnh không giới hạn. 10 giờ/tháng hỗ trợ code.

3,600,000 đ
Nửa năm
100,000 Phí cài đặt
Đặt mua
Gói Bảo trì CTY-3

Hỗ trợ SMTP Amazon báo liên hệ, đơn hàng mới. Backup hàng tuần. Tối ưu ảnh không giới hạn. 12 giờ/tháng hỗ trợ code.

6,100,000 đ
Nửa năm
100,000 Phí cài đặt
Đặt mua
Gói Bảo trì theo tháng (VIP)

Hỗ trợ SMTP Amazon báo liên hệ, đơn hàng mới. Backup hàng tuần. Tối ưu ảnh không giới hạn. 12 giờ/tháng hỗ trợ code.

Powered by WHMCompleteSolution