Dịch vụ web

Dịch vụ vá và khắc phục lỗ hổng bảo mật CMS WordPress

Sao lưu dữ liệu web hiện tại
Xây dựng môi trường sandbox để kiểm tra bảo mật
Xử lý bảo mật code và khôi phục code hoạt động
Kiểm thử trên môi trường sandbox
Tiến hành cài đặt môi trường production với code đã scan và xử lý

  • Bao gồm các công việc

Powered by WHMCompleteSolution