Managed Hosting

Gói Managed Hosting (MH-1)

6GB dung lượng
KGH băng thông
1 CPU
1GB RAM
Đăng nhập qua SSH & phpMyAdmin
Quản trị toàn diện™ bởi Code Tốt
Backup hàng tuần trên môi trường Cloud

Gói Managed Hosting (MH-2)

8GB dung lượng
KGH băng thông
1 CPU
2GB RAM
Đăng nhập qua SSH & phpMyAdmin
Quản trị toàn diện™ bởi Code Tốt
Backup hàng tuần trên môi trường Cloud

1,200,000 đ
Nửa năm
100,000 Phí cài đặt
Đặt mua
Gói Managed Hosting (MH-3)

10GB dung lượng
KGH băng thông
2 CPU
2GB RAM
Đăng nhập qua SSH & phpMyAdmin
Quản trị toàn diện™ bởi Code Tốt
Backup hàng tuần trên môi trường Cloud

1,800,000 đ
Nửa năm
100,000 Phí cài đặt
Đặt mua
Gói Managed Hosting (MH-4)

12GB dung lượng
KGH băng thông
2 CPU
3GB RAM
Đăng nhập qua SSH & phpMyAdmin
Quản trị toàn diện™ bởi Code Tốt
Backup hàng tuần trên môi trường Cloud

1,200,000 đ
Hàng quý
100,000 Phí cài đặt
Đặt mua
Gói Managed Hosting (MH-5)

14GB dung lượng
KGH băng thông
3 CPU
3GB RAM
Đăng nhập qua SSH & phpMyAdmin
Quản trị toàn diện™ bởi Code Tốt
Backup hàng tuần trên môi trường Cloud

1,500,000 đ
Hàng quý
100,000 Phí cài đặt
Đặt mua
Gói Managed Hosting (MH-6)

20GB dung lượng
KGH băng thông
4 CPU
4GB RAM
Đăng nhập qua SSH & phpMyAdmin
Quản trị toàn diện™ bởi Code Tốt
Backup hàng tuần trên môi trường Cloud

1,800,000 đ
Hàng quý
100,000 Phí cài đặt
Đặt mua

Powered by WHMCompleteSolution