Tối ưu tăng tốc website

Xem chi tiết tại https://codetot.vn/toi-uu-website/

Gói Tối ưu web F1

Page Speed Mobile (70+)
Page Speed PC (80+)
Tải trang trong 5 giây
Tối ưu tối đa 50 ảnh
Không can thiệp code (chỉ cấu hình qua plugin)
Tối đa 3 template

Gói Tối ưu web F2

Page Speed Mobile (70+)
Page Speed PC (85+)
Đạt điểm B+ trên GTMetrix
Tải trang trong 3 giây
Tối ưu tối đa 100 ảnh
Không can thiệp code (chỉ cấu hình qua plugin)
Tối đa 5 template

Gói Tối ưu web F3

Page Speed Mobile (80+)
Page Speed PC (90+)
Đạt điểm A trên GTMetrix
Tải trang trong 3 giây
Tối ưu tối đa 100 ảnh
Không can thiệp code (chỉ cấu hình qua plugin)
Tối đa 7 template

Powered by WHMCompleteSolution